Terapihund - medicinen utan biverkningar

TERAPIHUND - MEDICINEN UTAN BIVERKNINGAR


Det blir allt vanligare att våra hundar idag får spännande arbetsuppgifter, som också gör stor samhällsnytta (terapihundar, vårdhundar, pedagoghundar, läshundar med flera). Runt om i Sverige finns många hundteam under utbildning eller färdigutbildade som gör skillnad för människor för en kortare eller längre stund varje dag.

Idag har vi genom studier ...

...lärt oss en hel del om nyttan med att låta djur vara en del i vård- och behandling. Det finns många olika arbetsområden där terapihunden kan göra stor nytta.

Hundens närvaro ...

... ökar välbefinnandet, hälsan och motivationen hos dem som terapihunden arbetar med. Hundens närvaro lugnar också de som är oroliga, men stimulerar också till samarbete och motiverar till aktivitet.

Behov hos de ...

... patienter/brukare/mottagare som får besök av en "Besöks- och terapihund" varierar också. Ibland handlar det om  "närhet, att få klappa och kela med hunden", vid andra tillfällen aktivitet.

Säg den patient/brukar/mottagare som inte tyckr det är roligare att få "rehabträna" tillsammans med en terapihund, än ensam.

Våra hundar ...

...har precis som oss människor olika personligheter. En del trivs och är väldigt duktiga att jobba med dementa patienter, andra går med liv och lust in i jobbet när de ska jobba med de som är lite yngre.

SÅ HÄR KAN TERAPIHUNDEN HJÄLPA


Här nedan är några exempel på övningar och positiva effekter av terapihunden:


Hunden stimulerar patienter/brukare/mottagare att röra sig. Att sätta på hunden halsband och koppel och kanske gå en liten promenad. Den behöver inte vara utomhus - ibland räcker det med en kortare eller längre sträcka i en korridor. När hunden har varit duktig får den såklart en liten godisbit som plockas fram ur påse eller ask och på så sätt tränas motoriken.


Att hjälpa till att pyssla om hunden ger också träning (kamma, borsta). Den aktiviteten ger också en  närhet genom klapp och smek. Att flytta fokus kan vara viktigt.


Hämta och lämna olika saker är en alldeles utmärkt träning tillsammans med hunden. Många hundar uppskattar "att få jobba aktivt" och är väldigt duktiga på det. En sådan här övning gör att patienten/brukaren/mottagaren kommunicerar med hunden "duktig hund, hämta, tack så mycket". Vid sådan övning kan man också prata om färg, form, innehåll och mycket mer.


Hunden väcker minnen. Minnet av hunden som fanns i hemmet i unga år stimulerar till olika samtal.


Det här är bara några exempel på vad hunden bidrar med och till. Terapihunden kan också finnas med som stöd i olika svåra situationer, t.ex. vid olika undersökningar, svåra samtal etc.

Ibland behövs inga ord