HilleZ Terapihundar

HilleZ Terapihundar

HilleZ Hundars terapihundsverksamhet

"Hund i arbete"

I backspegeln...

Under flera år har jag och mina utbildade terapihundar haft möjlilgheten att få arbeta tillsammans. Det har varit inom olika verksamheter där behov/syfte har varit olika. Jag har flera hund. Två av dem har varit verksamma terapihundar i flera år men är nu pensionerade, två är utbildade (Ziri/Zaga), men som senaste åren haft valpar och därmed inte varit ute i praktiskt arbete. Några lever idag kvar i minnet och hjärtat.
Att ha haft möjligheten att få "arbeta med hund" i syfte att göra skillnad för någon/några, för en kortare eller längre stund har känts fantastiskt. Tillsammans med mina fantastiska hundar har jag fått vara med och se vad en utbildad hunds insats kan tillföra. 


Min första hund som jag utbildade hette Kenzo. Genom åren gjorde han stor skillnad för många som han träffade i sitt arbete som terapihund. En fantastisk hund som jag har att tacka för så mycket.
Läs mer: "Kenzo blev min egen terapihund"


Terapihunden, vårdhunden och pedagoghunden brukar man ibland nämna som "medicinen utan biverkningar", som på många sätt kan stämma.


  • LUGNAR den som är orolig
  • STIMULERAR till medverkan
  • MOTIVERAR till ökad aktivitet
  • Ger en SOCIAL STIMULANS som
    bidrar till välmående


Läs mer: Terapihunden  medicinen utan biverkningar.

Man brukar säga att "en bild säger mer än tusen ord" och ibland är jag benägen att hålla med. Ibland behövs inga ord.

För dig som är nyfiken på att utbilda dig och din hund...

Ibland behövs inga ord...